Al-Nawawis Førti Hadither

Velkommen til DIIF bokhandel

Viser alle 12 resultater

 • Al-Nawawis Førti Hadither

  kr 130.00

  Al-Nawawis førti hadither gir en god innføring i de grunnleggende trosspørsmål og den religiøse praksisen i islam.

 • As-salamu alaikum

  kr 10.00

  M.S Kayani

  As-salamu alaikum – fred være med dere – presenterer islam for de minste.

 • På salg!

  Barnas bok om islam

  kr 70.00 kr 50.00

  Barnas bok om islam inneholder historier om profetene, og gir gjennom levende framstillinger kunnskap om trosbekjennelsen, bønn, faste, velferdsskatt (zakah) og hajj.

 • Den muslimske ekteskapsguiden

  kr 130.00

  Den muslimske ekteskapsguiden er en liten innføring i islamske grunnprinsipper for ekteskap og samliv.

 • Den utvalgte. Historien om profeten Muhammads liv

  kr 190.00

  Den utvalgte. Historien om profeten Muhammads liv er en biografi om profeten Muhammad, som henvender seg til barn og unge, uansett konfesjon.

 • En dag sammen med Profeten

  kr 130.00

  En dag sammen med Profeten, består av to hundre overleveringer (hadither) fra og om profeten Muhammad, og omfatter noen sentrale deler av hans sunna i dagliglivet. Vi følger Profeten delvis kronologisk gjennom en dag, med bønnetidene som det fremste organiserende prinsipp for døgnet. En dag sammen med Profeten er et godt sted å starte for å bli kjent med islamsk praksis.

 • På salg!

  Hjertets tilbedelse. En innføring i islamsk praksis

  kr 130.00 kr 100.00
  Hjertets tilbedelse. En innføring i islamsk praksis inneholder utdrag fra al-Ghazalis hovedverk Ihya ‘ulum al-din (”De religiøse vitenskapenes renessanse”). Utdragene tar for seg bærende deler i det islamske troslivet som bønnen, almissen, fasten og pilegrimsreisen. Den kan leses både som en inspirasjonskilde for det daglige livet som troende muslim, og som en introduksjon til en av religionshistoriens store klassikere.
 • I Profetens fotspor. Al-Ma’thurat og andre bønner for daglig praksis

  kr 120.00

  I Profetens fotspor er en bønnebok som består av tre deler. Den første delen innholder al-Ma’thurat, en samling av koranvers og bønner fra Profetens (SAW) sunna. Den andre delen av boken innholder andre bønner for dagliglivet. Til slutt i boken finnes en oversikt over du‘a’ i form av faste uttrykk.

 • Kjære barn

  kr 120.00

  Kjære barn består av en samling råd fra en læremester og hans elev. Abu Hamid al-Ghazali (d.505/1111) levde og virket i sentrale områder i den muslimske verden i det femte/ellevte århundret. Hans råd om moralsk og åndelig vekst, kan også ha noe å lære oss i dag.

 • Min bok om profeten Muhammad

  kr 50.00

  Den populære fargeboka, basert på historien om profeten Muhammad og overleveringer fra og om ham, foreligger i ny og revidert utgave!
  Boka er utarbeidet spesielt for barn i barnehagealder og første klasse. Hensikten er at barn skal bli kjent med profeten Muhammad.

 • Vær glad i alle dyrene

  kr 15.00

  M. S. Kayani

  Vær glad i alle dyrene inneholder fem fortellinger fra profetens Muhammads liv og lære. De viser oss hva han lærte oss om å ha barmhjertighet, medfølelse og godhet overfor alle Guds skapninger.

  Koranen beskriver profeten Muhammad som Allahs barmhjertighet for hele verden og dens skapninger, som også inkluderer dyrene.

 • På salg!

  Velkommen til Koranen

  kr 130.00 kr 50.00

  Velkommen til Koranen tar utgangspunkt i at Koranen er Guds åpenbaring til alle mennesker og en veiledning for dem som frykter Gud. Hensikten er å gi retningslinjer for å lese, forstå og leve etter Koranen.