OM OSS

Bokhandelen eies av Den Islamske Informasjonsforeningen (DIIF). DIIF ble opprettet i 1989 som svar på den økende etterspørselen etter informasjon om islam på norsk. Dette gjøres gjennom publikasjon av islamske bøker på norsk. DIIF er også eier av islam.no, som er en kilde til kunnskap om islam og muslimer i Norge.

0